Забавно е да учиш със системата Jolly Phonics

Jolly Phonics е водеща програма, създадена във Великобритания преди повече от 25 години. Чрез нея от ранна децата от рано започват да се учат да четат и пишат на английски език. Много изследвания са доказали нейните работещи механизми и затова се използва в начлото образование във Великобритания. Наред с това е утвърдена в повече от 100 страни в света. У нас по системата Jolly Phonics се преподава в учебния център LONDON School of English.

Произнасяне на звуците

Правилното произношение е едно от изключително значение и Jolly Phonics помага на децата в това отношение. Системата е базирана на мулти-сензорен метод на синтетична фонетика.  Преподават се буквените знаци вместо буквите. При четене децата се учат да декодират звуковете в английския език. Чрез системата децата усвояват умения, необходими им, за да овладеят фонетиката на английския език.

Основни умения

За да научат звуците и да ги произнасят правилно децата трябва да научат буквените звуци. Jolly Phonics им помага да усвоят 42 буквени звуци, които са разпределени в 7 групи от 6 букви. За една седмица децата усвояват 4-5 звука. Важно умение е да осъзнаят как се образуват буквите. Основните умения, които системата цели да изгради у децата са смесване и сигментиране на звуците.  След като се научат първите няколко буквени звука, децата започват да смесват звуците заедно, които да им помогнат да четат и пишат нови думи. Сегментирането е обратният процес. Така чрез смесване и сегментиране, децата се научават как да сглобяват и разбиват звуците в думите. Особено внимание се обръща на произнасянето на т.нар. трудни думички, чието  звуково изражение не съвпада с буквените знаци.

Децата се забавляват, учейки по системата на Jolly Phonics

Чрез системата Jolly Phonics децата учат, забавлявайки се. Методите на преподаване и усвояване са вплетени в игри и увлекателни истории. Децата не възприемат заниманията като заучаване и така поцесът е приятен и естествен за тях. В обучението са включени песни, игри, рими и движение. Римуваната реч на песните и стихчетата им помагат по-лесто да запомнят новите думи. Чрез игрите и движенията, процесът става естествен и неангажиращ. Развива се още зрителната и слуховата памет на децата. Затова колкото по-рано започне обучението по английски, токлока по-добре. Образователният център LONDON School of English в София може да помогне в това. Там курсовете за деца по програмата Jolly Phonics започват от 4 годишна възраст.

Вашият коментар