Относно това да си финансов мениджър

Възможностите за учене, развитие и осъзнаване дава неограничени възможности на всеки един от нас. Можете да намерите полезна информация на https://skillception.com

Под финансов менидмънт разбираме финансовото управление или управлението на корпоративните финанси, включително и банково дело.

Трудови задължения

Задълженията на финансовия мениджър включват консолидиране на планираните бюджети на паричните потоци, контрол върху подготовката на бюджетите, притежаване на цялата пълнота на информацията за обосноваване на планираните разходи, контрол върху формирането и изпълнението на финансовите планове и техните компоненти.

Вид труд

Изключително умствена работа

Професията на финансов мениджър се отнася до професии изключително от умствен (творчески или интелектуален труд). В процеса на работа са важни активността на сетивните системи, вниманието, паметта, активирането на мисленето и емоционалната сфера. Финансовите мениджъри се отличават с ерудиция, любознателност, рационалност, аналитичен начин на мислене.

Особености на кариерния ръст

Възможен е растеж в кариерата, пикът на който е позицията на финансов директор.

Кариерни възможности

Добри условия за кариера

Според мнозинството от анкетираните, професията финансов мениджър има добри условия за кариера. Стигайки до позицията на обикновен работник в тази област, можете бързо да се изкачите по кариерната стълбица, но, разбира се, ако имате интерес и лични усилия.

Какви качества следва да притежава финансовият мениджмънт на една фирма?

Финансовият мениджмънт трябва да има отговорност (способността да поема резултатите от своята работа), гъвкавост (способността да реагира гъвкаво на различни промени в мениджърските ситуации), креативност, подреденост (способност за планиране на организационни дейности, желание за ред, производителност и нормативност), развита интуиция и др. критичност (способността за откриване и изразяване на значителни отклонения от установените норми за активност), ерудиция и енергия, самоувереност, решителност, взискателност и желание за непрекъснат личен растеж.

На кого подхожда професията финансов мениджър?

Професията е еднакво подходяща за всички.

Данните от въпросника показват, че професията на финансовия мениджър е абсолютно еднаква, както за мъжете, така и за жените. Не може да се припише по пол нито на чисто мъжки, нито на чисто женски.

Вашият коментар