Развита емоционална интелигентност

Развита емоционална интелигентност

По принцип емпатията е настройка на другите във всяко от техните състояния, приемане на настроението им, разбиране на езика и четене на невербални знаци. Първото нещо, върху което влияе емоционалната интелигентност, е способността да разпознаваме емоциите на другите и да правим заключения от нея.

Правилото да не крещиш на плачещо дете или да не водиш продължителни спорове с агресивни хора е основно правило за съпричастност. То помага да се намалят пропилените усилия. Мениджър, който чува подчинените си и им дава инструментите за растеж и развитие, се проявява като съпричастен лидер. Защото усеща нуждите на другите и им помага да реализират потенциала си.

Развита емоционална интелигентност

Чувството за справедливост се свързва и с емпатията – липсата на предразсъдъци и предпочитания. Както и способността да се използват уменията на всички участници в процеса за общото благо. И, разбира се, човек с развита емоционална интелигентност обикновено разбира добре за какво не се говори. Уважава слабите места, помни травмите, не тласка конфликтните страни, вижда йерархията и знае как да се съобразява с това.

– Социални умения –

Всички горепосочени зони на влияние на емоционалната интелигентност водят до основното. Комбинацията от тези качества ни помага да разбираме по-добре хората, да не подхранваме неоправдани очаквания към тях. Също така и да не изискваме повече от себе си и другите, отколкото можем, да не станем заложници на емоции, да не се поддаваме на групово. Хората с висок еквалайзер най-често работят по риторични техники или вече добре владеят техники за убеждаване. Те знаят как да определят словесно приоритетите. Не очакват емоциите им да бъдат познати и рядко се плъзгат в пасивно-агресивно поведение.

Емоционалната интелигентност помага да се обединят хората и да се инициират промени в семейството или групата, без да се предизвикват негативни чувства у никого, да се видят предимствата на всеки поотделно, когато се изисква да се постигнат общи цели, да се сподели опит и да се научат взаимно. Екипите с такива хора са почти винаги място за размножаване, където е лесно да израстваш и да получиш много свързани умения и в същото време укрепваш самочувствието.

Вашият коментар